WSPÓŁPRACAZwracamy się do lokalnych instytucji,firm i osób prywatnych o podjecie współpracy i udzielenie wsparcia naszemu Klubowi poprzez:
- zakup sprzętu sportowego;
- pomoc w organizowaniu imprez i zawodów sportowych;
- darowizne na działalność statutową.

Osoby fizyczne mogą pomniejszyć swój podatek odliczając od podstawy opodatkowania PIT darowizny w kwocie nie przekraczającej 6 % dochodu uzyskanego w danym roku, zaś osoby prawne (firmy i instytucje) do 10 %. Warunkiem jest przeznaczenie darowizny na cele zawierające się w sferze zadań publicznych m.in. na działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu jaką prowadzi nasz Klub. Należy pamiętać, że wysokość darowizny powinna być  udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy Klubu, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu (art. 26 ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; art. 18 ust. 1 i 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
 
Proponujemy dokładne sprecyzowanie konkretnego celu wsparcia poprzez podanie celu:
 ,,darowizna na upowszechnianie sportu - Klub Karate Kyokushin SHOGUN Żory".

Gwarantujemy, że  pełna kwota zostanie przez nas wykorzystana zgodnie z wolą darczyńcy.
WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI:
  • UM ŻORY 
  • MOSIR ŻORY
  • ŻCOP  design: Grzegorz Kudyk