SEKCJE KLUBU - TRENINGI

Sezon 2018/2019 - harmonogram treningów i składek członkowskichSEKCJA

SKŁADKA MIESIĘCZNA

1 osoba

KARATE KIDS,
KARATE KYOKUSHIN, MMA

60 zł

IAIDO

30 zł

każda kolejna osoba

KARATE KIDS,
KARATE KYOKUSHIN, MMA

40 zł

IAIDO

20 zł  • Składki miesięczne należy wpłacać do 10-ego za dany miesiąc treningowy od września do czerwca na konto Klubu:

Bank Pekao S.A. 92 1240 4357 1111 0010 5158 1162


  • W tytule wpłaty obowiązkowo należy podać następujące informacje: "składka członkowska za (imię i nazwisko osoby, za którą opłacana jest składka) za miesiąc (wrzesień-czerwiec)".


  • Wysokość składki jest stała niezależnie od ilości treningów w miesiącu.
design: Grzegorz Kudyk