DZIAŁALNOŚĆ KLUBUStowarzyszenie ,,KLUB KARATE KYOKUSHIN SHOGUN ŻORY" powstało w kwietniu 2010 roku jako kontynuator działalności sekcji karate kyokushin działajacej w Żorach od ponad 20 lat. Zrzeszamy grupę aktywnie spędzających wolny czas mieszkańców Żor i okolic zafascynowanych dalekowschodnią kulturą. Organizujemy zajęcia sztuk walki dla całych rodzin, integracyjne pikniki, pokazy, bierzemy czynny udział w zawodach oraz imprezach organizowanych przez władze miejskie i organizacje pozarządowe.

Głównymi celami działalności Klubu są:

 • wzrost aktywności ruchowej mieszkańców Żor poprzez trening sztuk walki
 • pożyteczne zorganizowanie czasu wolnego młodych ludzi i rozwijanie ich zainteresowań
 • promocja zdrowego stylu życia
 • rozwijanie pozytywnych cech charakteru poprzez trening karate i poznanie kodeksu bushido takich jak stanowczość, opanowanie, wytrwałość, skromność, szacunek dla starszych.

 • Chcemy odciągnąć młodych ludzi od telewizora i komputera oraz bezmyślnego korzystania z gier i filmów. Chcemy pokazać, że warto poprawiać swoją kondycję fizyczną, że dzięki treningom sztuk walki młodzi ludzie kształtują swój charakter, stają się bardziej odporni na stres, silniejsi psychicznie, są wytrwalsi w dążeniu do osiągania celu.


  Dlaczego karate?


  Rozwinięte przeszło tysiąc lat temu jako forma walki bez użycia broni, natomiast z zastosowaniem danych człowiekowi przez naturę środków tj. pięści, kolan, stóp, głowy - jest szkołą kształtowania silnych charakterów oraz sposobem doskonalenia cech psychicznych poprzez rygorystyczny trening sprawnościowy. Droga ta umożliwia osiągnięcie jedności ducha i ciała.

  Specjalistyczny trening nie tylko wzmacnia fizycznie, poprawia szybkość, zwiększa czujność, kształtuje świadomość. Wyrabia też zaufanie do własnych możliwości (bez elementów zarozumiałości czy zuchwałości), przekonuje o własnej sile i zdolności reagowania w różnych, niejednokrotnie ekstremalnych sytuacjach.

  Ufność we własne możliwości niesie ze sobą opanowanie i poczucie wewnętrznego spokoju. To właśnie jest wyróżniająca cecha karate, które można trenować przez wiele lat, od dziecka do pełnej dojrzałości i wcale nie konieczna jest do tego umiejętność łamania cegieł.

  Takiego jednak stanu ducha i ciała nie da się osiągnąć w kilka dni, czym często kuszą "bałamutnie" różne szkoły sztuk walki powstające jak grzyby po deszczu.

  Wszystko musi mieć swój początek, inaczej - solidne podstawy.

  W karate takimi podstawami są uderzenia pięścią, kopnięcia i bloki, nauka przyjmowania określonych pozycji i poruszania się, obroty ciała, wyskoki, itd.

  Nie należy zapominać o tym, że karate kyokushin mimo, że jest sztuką walki posiada doskonałe walory i cechy samoobrony. W dzisiejszym coraz bardziej zbrutalizowanym świecie, wobec częstych przypadków agresji i przemocy w szkole, na ulicy, świadomości, że nasze dziecko jest w stanie obronić się samo nie da się przecenić.

  Mimo, że plotka o jakichś niesamowitych uderzeniach karate jest tylko mitem, to jednak istnieją techniki, które umożliwiają karatekom wykonanie zdawałoby się niemożliwych wprost wyczynów.

  Osobom wahającym się, a nawet uprzedzonym do karate kyokushin chcemy powiedzieć, że karate nigdy nie było sztuką agresji. Jego podstawowa zasada brzmi: "karate ni sente nashi". W wolnym tłumaczeniu zasada ta głosi - karate nigdy nie uderza pierwsze.


  10 argumentów uzasadniających twierdzenie, że uprawianie karate kyokushin przez dzieci i młodzież jest dla nich korzystne


  1. Karate jest sztuką walki, ale nie agresji. Jest jednocześnie skuteczną, kontrolowaną odpowiedzią na atak.

  2. Karate to skuteczna nauka opanowania, stanowczości i pewności siebie. Cechy te kształtowane na treningach z użyciem tradycyjnych okrzyków bojowych i podstawowych technik karate, pozwalają w razie potrzeby, zachować spokój i oswajają z sytuacją zagrożenia.

  3. Dojo jest środowiskiem pozytywnych wzorców (trenerzy, instruktorzy). Trenują tu i ściśle współpracują osoby w różnym wieku oraz z rozmaitych grup społecznych. Kształtuje to umiejętność współpracy, ale także zdrowej rywalizacji.

  4. Mimo indywidualnego charakteru tej dyscypliny sportu, kształtuje się u młodego człowieka świadomość i potrzeba przynależności do grupy, a legenda i egzotyka karate wyrabia poczucie "wyjątkowości" pośród innych dyscyplin sportowych.

  5. Podczas treningów karate, szczególnie podczas nauki kata i doskonalenia technik, ćwiczy się wytrwałość i koncentrację. Ma to niebagatelne znaczenie w procesie nauki szkolnej.

  6. Możliwość samooceny zdobywanych umiejętności i rozwoju uczy dorosłości i odpowiedzialności.

  7. Karate doskonale rozwija koordynację ruchową, płynność ruchów i równowagę.

  8. Karate uczy kontrolować oddech, zachować właściwą postawę; naucza pokory i wygaszania agresji.

  9. Magia białej karategi (kimona) oraz możliwość zdobywania kolejnych stopni wtajemniczenia tzw. "kyu" manifestowanych kolorowymi pasami, (aż do legendarnego czarnego włącznie) sprawia, że karate cieszy się ogromną popularnością na całym świecie.

  10. Nie ma takiej drugiej dyscypliny sportu, której adepci na początku jej uprawiania, składają przysięgę dojo zapewniając między innymi, że "będą przestrzegać zasad grzeczności, poszanowania starszych oraz powstrzymywać się od gwałtowności".

  Przysięga ta w środowisku karateków traktowana jest z całą powagą  design: Grzegorz Kudyk